Başvuru Formu


Vüs’at O. Bener Sempozyumu
Başvuru Formu

Katılımcının,
Adı:
Soyadı:

Akademik özgeçmişi,
Lisans: Üniversite adı + Bölüm
Y. Lisans: Üniversite adı + Bölüm
Doktora: Üniversite adı + Bölüm

İletişim bilgileri,
Cep telefonu:
e-mail:

Katılım bilgileri,
Bildiri başlığı:
İncelenilecek/alıntılanan metnin/metinlerin künyesi:
Anahtar sözcükler (üç adet):

Kullanılacak gereçler,
Powerpoint:
Tepegöz:
Diğer:

Bildiri özeti (üst sınır- 250 sözcük):